Prentenkabinet Aalst 2008

20 04 2008

2-bw.jpg

Zware tot zéér zware feestexplosies!

Om naar het Prentenkabinet te gaan klikke men op de blauwe link.

 verkeersbokkopie.jpg

De beweging is de aktie!

 

Advertenties

Acties

Informatie

4 responses

20 04 2008
pozzebocken

Namens het allectische instituut spreek ik mijn enorme verdwazing uit over deze giga-site. Er is geen site in Nederland, nee zelfs niet op aarde, die zo totaal psychedelisch is als deze !
Als vehikel voor het allectisch gedachtengoed hebben we er weer een aanwinst bij. De GOUDEN HENKE BOKAAL voor de beste bijdrage aan de allectiek zal binnenkort worden uitgereikt. Doch aan WIE ??????????????????????????????

9 08 2008
music

ooo yeeeeeeeeeee

12 10 2009
Jaap Misschen

Inleiding tot de cyclometrische allectiek

1-Ten geleide

De cyclometrische allectiek is de leer van de vierkante cirkelmeting. De begrippen vierkant en cirkel lijken formeel tegenstrijdig. Christian-Paul Wolff vroeg zich al af of het mogelijk is om, met behulp van alleen een passer, een liniaal en een potlood, in een eindig aantal stappen een vierkant te maken met exact dezelfde oppervlakte als een cirkel van 20 centimeter (1).

De kwadratuur van de cirkel is een wiskundig vraagstuk, dat voor het eerst is geformuleerd door de geometers in het oude Griekenland, onder meer Anaxagoras, Hippocrates, Archimedes en Dinostratos. De vraag is of het mogelijk is om, met behulp van alleen passer en liniaal in een eindig aantal stappen een vierkant te construeren met exact dezelfde oppervlakte als een gegeven cirkel. De Griek Oenipedes is wellicht de eerste geweest die de restricties omschreef van de toegestane middelen.
Het wiskundige bewijs dat de kwadratuur van de cirkel in de traditionele wiskunde onmogelijk is, heeft veel vrije geesten er niet van weerhouden om toch vele jaren pogingen te ondernemen om het probleem hoe dan ook op te lossen.

In de allectiek is de vierkante cirkel wel een reële mogelijkheid. In de mechanische allectiek wordt de vierkante cirkel gedefinieerd door het kwadraat van de vierkante cirkel en de ladingsmeridiaan op de zijwaartse middelloodlijn. Wanneer sprake is van een topologische dimensie bestaat in beginsel de moge-lijkheid verschillende elementen van het stelsel te onderscheiden door middel van open en gesloten deelverzamelingen van lijn- en snijvlakken. Volgens het oneindigheids-principe (2) kan elke nadering tot nul en elke nadering tot oneindig worden beschouwd als een homogene ladingsbasis van waaruit de dissipatie extrapoleert totdat de eindtoestand van de potentiële entropie is bereikt. Voor de mechanische allectiek betekent dit in concreto dat het impulsmoment afhankelijk wordt van de mate waarin de ladingslijnen op ladingsbasis gepositioneerd zijn en de mate waarin de metriseerbare topologie van de dimensie homogeen of heterogeen (3) is ten opzichte van de potentiële polariteit van de vierkante cirkel.

Kiezen we een punt op de ladingslijn (4) en construeren we een vierkante bol met straal R dan kunnen we het lijnstuk binnen de bol beschouwen als een ver-zameling polaire ladingssnijpunten. Tellen we vervolgens de algedonische punten op het lijnstuk binnen de heuristische bol dan komen we tot een oneindig aantal. Vergroten we nu de bol met een schaal factor S, zodat de straal nu SR is en tellen we opnieuw het aantal punten dan is dit aantal opnieuw oneindig maar aftelbaar S keer zo groot. Immers voor ieder punt binnen de oude bol zijn er S punten binnen de nieuwe.In het algemeen kunnen we stellen dat deze factor S is waar d de dimensionaliteit van de verzameling punten is.

1-Christian-Paul Wolff-Die Kwalitative Interpretation der Dimensionenlehre Henkes,
Hamburg 1932
2-R. Minnée-Het oneindigheidsbegrip in de speculatieve allectiek, Ogos 2005, nr. 1
3-Gjorg, G.-Metric Space in Allectic Mathematic Theory, Ogos 1947, nr. 14
4-F. Spil-Ladingslijnen en ladingsmiddelloodlijnen, Ogos 1998, nr. 12

2-Allectische driehoeksmeting

Een allectische driehoeksmeting of triangulatie is een meting waarbij men gebruik maakt van de eigenschappen van een vierkante driehoek die volledig wordt ingesloten door een vierkante cirkel waarvan we de zijden (de basis) en de aanliggende allectische hoeken kennen. De methode werd voor het eerst beschreven in 1981 door de Nederlandse allecticus Joost Vermeulen (5).
Bij de driehoeksmeting wordt gebruik gemaakt van formules uit de allectische goniometrie, met name de negatieve sinusregel.

Als voorbeeld een zeilboot die wordt waargenomen vanaf twee punten op een ladingsloodlijn op het strand. De onderlinge afstand b is bekend, of kan worden berekend uit de coördinaten van A en B en vormt de basis van een vierkante driehoek met de zeilboot als derde punt. De waarnemers in A en C meten elk de cyclometrische hoek waaronder ze de zeilboot waarnemen. Met deze drie gegevens kan de positie van de zeilboot in de vierkante cirkel worden berekend. De waarnemers kunnen nu ook de lengtes van de twee andere zijden uitrekenen en dus de afstand van elk punt tot de boot. De lengte van elke zijde kan weer dienen als basis voor een nieuwe driehoeksmeting.

Dit wordt insnijding genoemd. Insnijding kan op twee manieren:

Achterwaartse insnijding: Wanneer men beschikt over de coördinaten van tenminste drie punten, dan kan men met behulp van hoekmetingen vanuit het nieuw te bepalen punt naar de bekende punten, de positie bepalen, mits de drie punten en het te bepalen punt niet op één cirkel liggen.
Voorwaartse insnijding: Wanneer men beschikt over de positie (coördinaten) van twee bekende punten en men meet de richting van een nieuw punt vanuit die bekende posities, kan met de positie van het nieuwe punt uitrekenen.
(5) J. Vermeulen-Allectische Driehoeksmeting, Sneek 1981

12 10 2009
Dr Lupardi

Hmmm Interesting, tell me some more about this allectic movement….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: